База със знания
Счетоводна кантора Баланс > Счетоводна кантора БАЛАНС > База със знания

Задай въпрос:


» Категория: Въпроси и отговори  (Назад)

» Статии в категорията:

 
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли ДДС? Тази статия е оценена 5.0/5.0
Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, ...
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за продажба на стоки с гръцка фирма. Купувачът (гръцката фирма) представя валиден български ДДС номер. Стоките ще пътуват за Гърция за сметка на получателя. Това ВОД ли е? Тази статия е оценена 3.7/5.0
ЗДДС в чл. 7, ал.1 е категоричен, че за вътреобщностна доставка на стоки можем да говорим, когато е налице достав...
Работя в строителна фирма и тъй като към момента нямаме достатъчно работа, работодателят ни иска да пусне част от работниците в неплатен отпуск за 1 месец. Възможно ли е това? Статията не е оценена все още
Неплатения отпуск по чл.160 от КТ е правна възможност за работника или служителя и съответно той може да се п...
Наш служител подаде заявление за напускане с предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ, като предизвестието ще бъде отработено, но иска всеки ден да бъде освобождаван от работа един час по-рано, за да си търси работа. Има ли това право? Тази статия е оценена 5.0/5.0
Когато работникът или служителят даде предизвестие за напускане, няма право на това да излиза един час по-р...
Земеделски производител съм и получавам субсидия за декар обработваема площ. Тази субсидия включва ли се в размера на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС? Статията не е оценена все още
Размерът на въпросната субсидия не би следвало да се включва при определяне на облагаемия оборот по чл.96 от...
С приятеля ми сме собственици на магазин, който отдаваме под наем на фирма. Договорът е подписан между мен и фирмата. Необходимо ли е при това положение и приятелят ми да подаде годишна данъчна декларация? Статията не е оценена все още
Видно от изложените факти двамата с приятеля Ви сте съсобственици и притежавате недвижим имот – магазин...
Съдебен заседател съм и когато съм в отпуск за участие като такъв, съдът ми плаща. За това време работодателят не ми заплаща възнаграждение, зачита ли се то за трудов стаж? Тази статия е оценена 5.0/5.0
За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е р...
Работя по трудов договор на пълно работно време и ще кандидатствам в университет, имам ли право на отпуск за приемен изпит? Статията не е оценена все още
Когато работник или служител със съгласието на работодателя кандидатства в училище, приемането в което ст...
 

Интегрирано от софтуерна компания New Era Ideas за Счетоводна кантора БАЛАНС.