База със знания
Счетоводна кантора Баланс > Счетоводна кантора БАЛАНС > База със знания

Задай въпрос:


Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за продажба на стоки с гръцка фирма. Купувачът (гръцката фирма) представя валиден български ДДС номер. Стоките ще пътуват за Гърция за сметка на получателя. Това ВОД ли е?

решение

ЗДДС в чл. 7, ал.1 е категоричен, че за вътреобщностна доставка на стоки можем да говорим, когато е налице доставка на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. В случая, купувачът представя български идентификационен номер. По силата на чл.17, ал.2 мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Вземайки предвид постановките на закона, може да се заключи, че българската фирма – продавач не осъществява вътреобщностна доставка с нулева ставка. Мястото на изпълнение е на територията на нашата страна. Доставката подлежи на облагане с българската ставка в размер на 20 на сто.

 
Беше ли ви от полза тази статия? ДА / НЕ
Детайли за статията
ID на статията: 20
Категория: Въпроси и отговори
Дата на добавяне: 2013-02-15 11:23:05
Разглеждания: 102
Рейтинг (Гласове): Тази статия е оценена 3.7/5.0 (6)

 
« Назад

Интегрирано от софтуерна компания New Era Ideas за Счетоводна кантора БАЛАНС.