База със знания
Счетоводна кантора Баланс > Счетоводна кантора БАЛАНС > База със знания

Задай въпрос:


Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли ДДС?

решение

Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Независимо че е налице транспортиране на стоката между териториите на две държави членки, не е изпълнено условието доставчикът да е данъчно задължено лице, осъществяващо облагаема доставка по смисъла на чл.12 от нашия закон. Следователно, доставката не е ВОП за българската фирма и не възниква необходимост от начисляване на данък.

 
Беше ли ви от полза тази статия? ДА / НЕ
Детайли за статията
ID на статията: 19
Категория: Въпроси и отговори
Дата на добавяне: 2013-02-15 11:20:30
Разглеждания: 215
Рейтинг (Гласове): Тази статия е оценена 5.0/5.0 (6)

 
« Назад

Интегрирано от софтуерна компания New Era Ideas за Счетоводна кантора БАЛАНС.