База със знания
Счетоводна кантора Баланс > Счетоводна кантора БАЛАНС > База със знания

Задай въпрос:


Проверяваме задълженията си към НАП онлайн

решение

От 12 декември 2012, всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има към НАП онлайн.

Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код. Същото може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.Чрез този код ще бъдат достъпни следните услуги:

-справка за осигурителен доход;

-информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;

-справка за декларираните пред НАП трудови договори;

-подадаване на  искане за издаване на документ;

От началото на следващата година всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпадат всички кодове за вид плащане. Няма да е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната ще става според датата на възникването им.

Във връзка с въвеждането на единната сметка от 1 януари 2013 г. се намаляват и лихвите за просрочени осигурителни задължения, като се изравняват с тези за забавени данъчни дългове. От догодина всеки, който закъснее с превода си за осигурителни вноски, ще плаща лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10%. От 1 януари 2013 г. се уеднаквяват и сроковете, в които се плащат осигурителните вноски.

Източник: НАП

 

Прикачени файлове:
PIK.doc PIK.doc

 
Беше ли ви от полза тази статия? ДА / НЕ
Детайли за статията
ID на статията: 1
Категория: Новини
Дата на добавяне: 2012-12-17 15:24:38
Разглеждания: 104
Рейтинг (Гласове): Тази статия е оценена 5.0/5.0 (2)

 
« Назад

Интегрирано от софтуерна компания New Era Ideas за Счетоводна кантора БАЛАНС.